DENEY LABORATUVARI

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

HİZMET
BİLGİLERİ

- Alınan Hizmeti Değerlendirme -

Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
TÜV AUSTRIA TURK tarafından verilen hizmetin kalitesinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Teklif Değerlendirme Süresi için size verilen terminlere uyuldu mu?
Mutabık kalınan tarih aralığında hizmet gerçekleştirildi mi?
TÜV AUSTRIA TURK personeline kolayca ulaşabiliyor musunuz?
Hizmetin sonunda, raporlar, sertifikalar vb eksiksiz ve gecikmeden teslim edildi mi?
TÜV AUSTRIA TURK tarafından hazırlanan dokümanların (Katalog, sertifika, rapor vb) yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
Ödeme koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Genel olarak düşündüğünüzde TÜV AUSTRIA TURK ile çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz?
TÜV AUSTRIA TURK ile iş ilişkinizi düşündüğünüzde, TÜV AUSTRIA TURK ile çalışmayı ne ölçüde tavsiye edebilirsiniz?
TÜV AUSTRIA TURK ile çalışmakla, aynı alandaki diğer firmalar ile çalışmaya göre ne ölçüde iyi bir iş yapmış olduğunu düşünüyorsunuz?
Bundan sonra TÜV AUSTRIA TURK ile çalışmaya devam etme eğiliminiz ne düzeydedir?

- Personel Değerlendirme -

Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
TÜV AUSTRIA TURK personelinin yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
TÜV AUSTRIA TURK personeli için genel memnuniyet dereceniz nedir?
Firmanın gelişmeler, yenilikler, değişiklikler hakkında bilgilendirme seviyesini nasıl değerlendirirsiniz?
TÜV AUSTRIA TURK personeli ölçüm/test/muayene esnasında firmanız kurallarına uygunluk gösterip, kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanımları kullandı mı?
Hizmet süresince TÜV AUSTRIA TURK personelinin tavır davranış ve iletişimini nasıl buldunuz?

- Çıkar Çatışması -

Evet Hayır
Personel hizmet planının dışına çıktı mı?
TÜV AUSTRIA TURK personeli size iş ahlakına uygun olmayan (tarafsızlık, gizlilik, ...) davranış ve tutumlarda bulundu mu?
TÜV AUSTRIA TURK personeli hizmet amacından sapıp başka konulara girdi mi (siyasi, dini, özel konular gibi)?
TÜV AUSTRIA TURK tarafından verilen hizmetin sisteminize katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

ŞİKAYETLER